ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡ0Ρ-ΔΔ2 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΣΟΥΓΑΝΤΖΗΣ Γ. -ΚΑΡΑΦΙΛΗ Ι ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2013 13:56:35

Leave Comment