ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡ0Ρ-Α55 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ & M.DE DOMINICIS ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2013 14:30:49

Leave Comment