ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡ0Ρ-9ΔΨ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΜΠΑΣΕΚΗ-ΤΣΑΒΑΛΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2013 13:28:13

Leave Comment