ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡ0Ρ-8ΥΣ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΧΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και τουριστικών εκθετηρίων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2013 13:21:31

Leave Comment