ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡ0Ρ-8ΗΚ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ALPACO ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2013 14:09:34

Leave Comment