ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡ0Ρ-6ΓΗ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2013 13:34:40

Leave Comment