ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΡ0Ρ-62Ω – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και ψυγείων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/08/2013 14:02:49

Leave Comment