ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ0Ρ-ΤΔΑ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως του πρακτικού για τη δημοπρασία του έργου και των όρων του διαγωνισμού και εξέταση ένστασης και αιτημάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/08/2013 09:29:48

Leave Comment