ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-2ΗΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Τζανή Φρατζέσκου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/08/2013 10:45:53

Leave Comment