ΑΔΑ: ΒΛΩ7ΟΡ0Ρ-4ΝΨ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος προϋπολογισμού 999,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/08/2013 10:25:49

Leave Comment