ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡ0Ρ-Α48 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων 1100 λτ για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 8.932,00ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2013 08:07:57

Leave Comment