ΑΔΑ: ΒΛΛΨΟΡ0Ρ-673 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την «Προληπτική Συντήρηση H/Z, SDMO 200KVA, Νέου Λιμένα Δ.Λ.Τ.Μυκόνου» για το έτος 2013-2014, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 3.014,73 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/10/2013 13:42:42

Leave Comment