ΑΔΑ: ΒΛΛΨΟΡ0Ρ-0Γ0 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση της ηλεκτρογεννήτριας του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 727,32 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/10/2013 13:35:35

Leave Comment