ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡ0Ρ-Η73 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας συντήρησης υποβρύχιων αντλιών λυμάτων Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προϋπολογισμού αναλογούντος ΦΠΑ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2013 15:06:42

Leave Comment