ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡ0Ρ-Ρ4Κ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την «Πληρωμή για εκτυπώσεις φωτοτυπίες σχεδίων-τευχών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2013 13:33:20

Leave Comment