ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡ0Ρ-ΘΙΕ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας χαρτιού Α4, προϋπολογισμού 435,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2013 11:58:57

Leave Comment