ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡ0Ρ-ΔΥΒ – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜ.ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ (Ν.3622/07, ΠΔ56/04,ΕΚ 725/04) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤΜ ΜΗΝΕΣ 08/09/2013-07/10/2013

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2013 08:29:28

Leave Comment