ΑΔΑ: ΒΛΓΠΟΡ0Ρ-ΦΚΑ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της ̟ρομήθειας Χρωμάτων για την συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων του ΔΛΤΜ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2013 12:19:19

Leave Comment