ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡ0Ρ-ΡΡ0 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 14.990,56 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2013 13:28:37

Leave Comment