ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡ0Ρ-Φ2Β – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας δύο (2) ανοξείδωτων οβελών για την τοποθέτηση φανών (φάρων) στην είσοδο του νέου αλιευτικού καταφυγίου στον παλαιό λιμένα Μυκόνου για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προϋπολογισμού 14.998,80 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2013 13:20:18

Leave Comment