ΑΔΑ: ΒΛΓΚΟΡ0Ρ-ΡΛ1 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη , προϋπολογισμού 15.312,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2013 13:46:00

Leave Comment