ΑΔΑ: ΒΛΓΚΟΡ0Ρ-ΩΨΦ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μεταφερόμενων αποθηκευτικών χώρων (containers) για τα τον εξοπλισμό του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προϋπολογισμού 8.100,00ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2013 13:39:40

Leave Comment