ΑΔΑ: ΒΛΓΕΟΡ0Ρ-ΝΥΛ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας Συσσωρευτή (Μπαταρία) Η/Ζ Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 140,01 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2013 14:29:29

Leave Comment