ΑΔΑ: ΒΛΓΕΟΡ0Ρ-6ΚΦ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συντήρησης – επισκευής μαρμάρινου τραπεζιού στον παλαιό λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 295,80 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2013 14:32:44

Leave Comment