ΑΔΑ: ΒΛΓ7ΟΡ0Ρ-Φ9Λ – Θέμα: Περί της αίτησης της εταιρείας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους της.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/12/2013 09:05:39

Leave Comment