ΑΔΑ: ΒΛΓ7ΟΡ0Ρ-4Σ1 – Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΛΙΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/12/2013 08:06:27

Leave Comment