ΑΔΑ: ΒΛΓ7ΟΡ0Ρ-260 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας Χρωμάτων για την συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων του ΔΛΤΜ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/12/2013 11:37:23

Leave Comment