ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΟΡ0Ρ-ΥΤΒ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: ‘’Βασικές αρχές λειτουργίας υδραυλικών – Δομή & λειτουργία επιλεγμένων εφαρμογών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/09/2013 10:09:02

Leave Comment