ΑΔΑ: ΒΛ93ΟΡ0Ρ-ΘΞΩ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την «Εργασίες αποκατάστασης φιαλών αυτόματης κατάσβεσης CO2 στο μηχανοστάσιο του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 2.957,07 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/09/2013 09:21:25

Leave Comment