ΑΔΑ: ΒΛ93ΟΡ0Ρ-Ψ4Ξ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την «Προληπτική Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων Δ.Λ.Τ.Μυκόνου» για το έτος 2013, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 312,42 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/09/2013 09:25:48

Leave Comment