ΑΔΑ: ΒΛ93ΟΡ0Ρ-ΛΤΘ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την Συντήρηση – Υποστήριξη του Λογισμικού του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για το έτος 2013, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/09/2013 09:17:31

Leave Comment