ΑΔΑ: ΒΛ93ΟΡ0Ρ-Ι4Ε – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση της ηλεκτρογεννήτριας του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 727,32 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/09/2013 09:07:48

Leave Comment