ΑΔΑ: ΒΛ93ΟΡ0Ρ-Ι0Π – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την επισκευή δικτύου ηλεκτροδότησης φωτιστικών σωμάτων, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 980,05

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/09/2013 09:14:08

Leave Comment