ΑΔΑ: ΒΛ93ΟΡ0Ρ-627 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: ‘’Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Προϋπολογισμών-Στοχοθεσία

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/09/2013 09:33:44

Leave Comment