ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΟΡ0Ρ-ΤΤΒ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Γρύμπλα Νικόλαου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον δίπλα από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/07/2013 13:09:23

Leave Comment