ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΡ0Ρ-Ε37 – Θέμα: Περί της απόδοσης στο Λιμεναρχείο Μυκόνου του ποσοστού επί των εσόδων ΤΑΝ του Δ.Λ.Τ.Μ. για το A και B τρίμηνο του 2013, προϋπολογισμού 345,74 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/07/2013 14:36:16

Leave Comment