ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΡ0Ρ-Δ9Η – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της Στεφάνου Σιμόνας του Αναστασίου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΥΕ Καθαρ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/07/2013 14:12:13

Leave Comment