ΑΔΑ: ΒΛ41ΟΡ0Ρ-ΒΣΥ – Θέμα: Περί της τροποποίησης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού και της εξέτασης επιστολών, ενστάσεως και διευκρινίσεων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2013 11:58:06

Leave Comment