ΑΔΑ: ΒΛ41ΟΡ0Ρ-2Ν0 – Θέμα: Περί της απόδοσης στο Λιμεναρχείο Μυκόνου του ποσοστού επί των εσόδων ΤΑΝ του Δ.Λ.Τ.Μ. για το A και B τρίμηνο του 2013, προϋπολογισμού 345,74 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2013 14:08:01

Leave Comment