ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΟΡ0Ρ-ΛΚ5 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μπλοκ είσπραξης λιμενικών τελών, τελών χρήσης λιμένα και είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων, προϋπολογισμού 936,12 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2013 09:40:44

Leave Comment