ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡ0Ρ-9ΩΗ – Θέμα: Έγκριση ασφάλισης των οχημάτων του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2013-2014, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 987,38 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2013 10:27:11

Leave Comment