ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡ0Ρ-8Θ8 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση της ηλεκτρογεννήτριας του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 727,32 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2013 10:49:09

Leave Comment