ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΡ0Ρ-Ξ9Τ – Θέμα: Έγκριση μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου» και καθορισμός ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2013 10:01:48

Leave Comment