ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΡ0Ρ-47Φ – Θέμα: Έγκριση μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου» και καθορισμός ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2013 14:18:16

Leave Comment