ΑΔΑ: ΒΙΥΗΟΡ0Ρ-ΩΛΨ – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για την αποξήλωση, μεταφορά και τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων στον νέο Λιμένα Μυκόνου περιοχή Κρουαζιέρας, προϋπολογισμού 13.776,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/06/2014 10:27:05

Leave Comment