ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡ0Ρ-Μ3Δ – Θέμα: Περί της παραλαβής της μελέτης «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών και τοποθέτηση δεστρών σε λιμενικές ζώνες».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2014 15:06:58

Leave Comment

Your email address will not be published.