ΑΔΑ: ΒΙΨΗΟΡ0Ρ-ΨΝΒ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Κοιν/ξίας Μυκόνου-Δήλου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση ταμπελών και οικίσκου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2014 12:46:24

Leave Comment