ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡ0Ρ-ΤΜΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και ψυγείων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/04/2014 11:14:11

Leave Comment