ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡ0Ρ-4ΓΛ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/04/2014 10:37:13

Leave Comment

Your email address will not be published.