ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡ0Ρ-3ΩΩ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως δέσμευσης ποσών από των Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2014 του Δ.Λ.Τ.Μ. και την απευθείας ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών, ασφαλίστρων κλπ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/04/2014 11:19:20

Leave Comment